Nakkehoved Fyrlaug

Gå til indhold

Hoved menu


Velkommen til hjemmesiden for
Nakkehoved Fyrlaug

Fyrenes dag 2019


I år afholder vi Den Internationale Fyrenes Dag over weekenden 17. og 18. august kl. 11 – 16.

Vi får besøg af den tyske radioamatør Klaus Helmbrecht fra Goslar, der begge dage fra Nakkehoved Vestre Fyr vil kontakte andre radioamatører over hele verden.

Der vil være gratis adgang til museum og fyrtårn begge dage!

Søndag kl. 12.00 vil vi traditionen tro grille – hvis vejret er med os – ellers lover jeg jer, at alternativet også vil være lækkert med flere valgmuligheder. Vi serverer en god pasta- eller bulgursalat med enten laks, kylling eller steak til kr. 85.-.

Man må også gerne selv tage mad med og eventuelt benytte grillen. Gratis pølser til børnene (under 12 år).

Harmonikaen bliver som sædvanligt svunget af en oplagt Kjøller og måske også hans søn.

Øl, vin og vand kan købes til fordelagtige priser hos Carsten!

Mad bestilles hos Else på 61815803 hverdage mellem kl. kl. 11 – 14 eller på erd@museumns.dk

Den officielle åbning af "Søafmærkning omkring Gilleleje" på Nakkehoved Fyr d. 1. Juli

Foto: Peter Dam

Kære medlemmer af Nakkehoved Fyrlaug

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Sognegården, Hovedgaden, Gilleleje

Dagsorden vedlægges.

Der vil som sædvanlig være spisning med forloren skildpadde, æg og flûte kl. 18.15.

Det koster kr. 30.- pr. person incl. øl/vand, kaffe og kage.

Tilmelding til Else på mail
nakkehovedfyr@gmail.com eller tlf. 61815803 mellem kl. 11 – 15 på hverdage.

På bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar vedtog bestyrelsen for Nakkehoved Fyrlaug, at det vil være sidste gang, der sendes indkaldelser ud med PostNord.

Fremover vil indkaldelser kunne ses på vor hjemmeside og i den Lokale Presse.

Medlemmer med mailadresser vil modtage personlige indkaldelser.

Lad dette være en opfordring til alle, der har en mailadresse, lad Fyrlauget få den. Du går glip af mange gode oplysninger og tilbud.

Hyggehejsa
Nakkehoved Fyrlaug

Dagsorden
Nakkehoved Fyrlaug’s
Generalforsamling
12. marts 2019

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Formandens beretning og godkendelse

4.  Aflæggelse af regnskab og godkendelse.

5.  Fremlæggelse af budget

6.  Fastsættelse af kontingent
     Bestyrelsen forslår kontingentforhøjelse fra 2020

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
 -  Henrik Kaysfeld er på valg.
 -  Johanne har valgt at trække sig fra bestyrelsen.
 -  Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
 -  Bestyrelsen foreslår Marion Svendsen.

8.  Valg af 1 suppleant for en etårig periode
 -  Carsten Sløk er på valg

9.  Valg af revisor for en etårig periode
 -  Charles Bechøft er på valg

10. Valg af revisorsuppleant for en etårig periode
  -  Rolf Jakobsen er på valg

11.
Indkomne forslag:
  - Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
  - (se dem her...)

12. Evt.


Velkommen til Julestue lørdag den 1. og søndag den 2. december kl. 11 – 16

Hele museet er pyntet op til jul

Salg af gammeldags julestads og legetøj

Gratis adgang på museet.

Gratis kakao, brunkager og pebernødder til børnene

Gløgg og engelsk julekage til voksne kr. 30,-

Hej alle sammen,
Så kalder Nakkehoved Fyrlaug igen til samling til årets bustur ud i det grønne!
Torsdag den 20. september 2018
Kl. 09.15 Mødetid på den Store p-plads på Fyrvejen
- 09.30 Afgang
- 10.15 Ankomst til Nivå Ringovn, hvor vi får formiddagskaffe
med hjemmebag og bliver guidet rundt.
- 12.15 Frokost på Rungsted Havn
- 14.00 Hørsholm Museum, hvor Bjarne vil fortælle om Hørsholm
- 15.15 kører vi hjem.
- 16.00 Slutter vi af med kaffe/æblekage på Fyrkroen.
Vi regner med at hele turen med fuld forplejning og entreer vil tage
ca. 7 - 8 timer og vil kun koste kr. 240.-.
Bindende tilmelding ved indbetaling af kr. 240.- pr. person til Nakkehoved
Fyrlaug i Den Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 3537260211
Oplys navn og antal samt eventuel madallergier eller andet, vi skal tage
hensyn til.
Skynd jer, der vil blive rift om pladserne.
På Glædeligt gensyn!
Nakkehoved Fyrlaug
Bustur
Nakkehoved Fyrlaug
Bustur

Busturen er deværre blevet aflyst på grund af manglende tilslutning og for få tilmeldte!
Vi håber så til gengæld at se jer alle sammen til julestuen, og så må vi finde ud af en forårstur i 2019.

Nivå Ringovn

Hørsholm Egns Museum

Hej kære venner,

Fyrenes Dag 2018 bliver i år afholdt på Nakkehoved Vestre fyr

søndag den 19. august kl. 12-16.

I får her vores invitation, men på grund af vejret, er der en ændring, nemlig maden:

Vi kan ikke regne med at få lov til at grille denne gang, men pyt med det; for grillmad skal vi nok få.
Vi får færdiggrillede spyd med forskelligt kød og grøntsager og en eller to salater til.
Jeg bager ikke naanbrød i år. Jeg har nemlig fundet noget skønt blødt fladbrød, som
kan varmes på en varmeplade.

Ring og bestil i min kontortid!

På rigtig glædelig gensyn til en hyggelig eftermiddag. Skulle der nu komme en byge,
kan man selv vælge om man vil sidde i teltet eller udenfor!Se klippet her
..., fra udsendelsen Kyst til kyst, hvor overfyrpasser Cai Langholz får sin TV-debut som fyrbøder, hvor han antænder Østre Fyr for første gang i 184 år.

Vi ser også fyrets lys fra søsiden, hvor Søren Frandsen og Else befandt sig.

Sendt på DR1, mandag den 28. maj 2018 kl. 20.00

Det er meget spændende at se!OBS!  
Referat fra Generalforsamling og de nye vedtægter for Nakkehoved Fyrlaug kan ses på Fyrlaug-siden.

Jeg håber, vi alle ses søndag den 13. maj kl. 12.00 til fødselsdag med kakao og lagkage og fejrer den 14. sæson på Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved.
Med opsætning af vort hjertestarterskab og lyset i Dragørfortets linse. Vi hejser teltet, hvis vejret er usikkert.

En meget flot drone-video og fyrbilleder taget af 'Fotograf, Carsten Lundager' er lagt på Galleri-siden.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling:


Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 i Sognegården, Gilleleje.
Dagsorden ifl. vedtægter samt ændringsforslag til vedtægter vedlægges.

Vi starter med
forloren skildpadde kl. 18.15.
Hvis du/I ønsker at deltage i spisningen, så ring 61815803 eller mail
nakkehovedfyr@gmail.com , så jeg kan sørge for, at der er nok.
For at få adgang til spisning og generalforsamling kræves indbetalt kontingent for 2018. Der kan betales ved indgangen.

Forslag til evt. skal forelægges bestyrelsen snarest og inden 02.03.2018.

Jeg glæder mig til vi ses igen.
Hyggehejsa
Else Djurhuus


HUSK! Hvis du har en mailadresse, så send den til mig på mail
nakkehovedfyr@gmail.com Du bliver holdt orienteret om vores
aktiviteter via mail, og Fyrlauget sparer mange penge.
Hvis du har modtaget indkaldelsen både pr. post og mail, så kontakt
mig også, så kan jeg få rettet fejlen. Tusind tak for hjælpen.

Dagsorden
Nakkehoved Fyrlaug’s
Generalforsamling
6. marts 2018


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
    - Og godkendelse af samme

3. Aflæggelse af regnskab
    - Og godkendelse af samme

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
    - Else Djurhuus og Judith Dam er på valg

5. Valg af 1 suppleant for en etårig periode
    - Carsten Sløk er på valg

6. Valg af revisor for en etårig periode
    - Charles Bechøft er på valg

7. Valg af revisorsuppleant for en etårig periode
    - Rolf Jakobsen er på valg

8. Ændring af vedtægter (forslag vedlægges)9. Kontingentforhøjelse til 2019

10. Evt.

Den nye lyskilde på Nakkehoved Vestre Fyr
Baggrund m.v. angående ny lyskilde!
Da Søfartsstyrelsen i 2006 udskiftede den gamle 1000 Watt halogenlampe med natriumdamplampen, var det fordi, vi erfarede, at halogenlampen var ved at gå ud af produktion. Natriumdamplampen var den lampe, der på daværende tidspunkt, virkede bedst egnet som erstatning for halogenlampens styrke og ”fylde” i linsen. ”Fylden” er en betegnelse for lampens lysende areal, som helst skal passe til den pågældende linse. For lille ”fylde” = for lille areal, så linsen ikke udnyttes fuldt ud og lyskeglen bliver for smal. For stor ”fylde” = for stort areal, så linsen kun kan udnytte en del af arealet, hvorved en del af det lysende areal kommer udenfor linsens brændpunkt og lampens lysudsendelse hermed ikke udnyttes fuldt ud.
Men natriumdamplampen havde altså god ”fylde” i linsen.
De sidste par år har vi vidst, at natriumdamplampen er på vej ud af produktion, fordi gassen i lampen indeholder en lille smule kviksølv, og denne type lampe derfor skal udfases på verdensplan. Vi har også vidst, at der i udlandet var ved at blive udviklet en LED-lampe, som er både kraftig nok og udsender et tilnærmelsesvist hvidt lys nok til at kunne erstatte traditionelle fyrlamper. Udviklingen er nu kommet så langt, at vi gerne ville afprøve typen her i Danmark. Men LED-lampen fylder desværre ikke store linser som Nakkehoved ud på samme måde, som natriumdamplampen gjorde. Derfor er LED-lampen forsynet med en ”diffusor” som er et filter, der spreder lyset fra dioderne, hvorved det lysende areal bliver større. Men lyskeglen fra LED-lampen er alligevel smallere end lyskeglen fra natriumdamplampen, så derfor har det været nødvendigt at sænke rotationshastigheden på linsen fra 3 o/min. til 2 o/min., så blinket på afstand opleves ensartet med en lystid på ca. 0,3 sekund. Lystiden har indflydelse på, hvor langt væk fyret kan ses, altså hvor kraftigt det opleves. Bliver lystiden for kort, reduceres fyrets lysevne og dermed fyrets anvendelighed.

Da LED-lampen på Nakkehoved er den første af sin art i Danmark, vil Søfartsstyrelsen bruge Nakkehoved til at høste erfaringer med hensyn til drift, egnethed og installering. Erfaringerne kan vi så bruge fremover til andre fyr med store linser. Den 360 Watt store LED-lampe på Nakkehoved bruger næsten lige så meget energi som den gamle natriumdamplampe  (400 Watt) og der er en del energiforbrugende styring til LED-lampen. Så det er ikke som i privatboliger, hvor man skifter til LED af sparehensyn, men det  drejer sig her hovedsageligt om at finde et brugbart alternativ til natriumlampen.
Men som det er i dag, har LED-lampen en stor ulempe. Den er meget dyr. Prisen vil formentlig falde på længere sigt, når/hvis lampetypen bliver mere almindelig.
I dag kan vi vel købe ca. 100 natriumlamper med hver 3 års brændetid som samme pris som en LED-lampe koster. Så det er også en ting, der skal tages i betragtning, når vi evaluerer på erfaringerne fra Nakkehoved.  Der kan også være andre ting end indkøbsprisen der kan retfærdiggøre anvendelsen af LED i fremtiden såsom driftssikkerhed, besparelser på pasning og vedligeholdelse eller energibesparelse ved anvendelse af mindre LED-lamper kontra glødelamper i andre fyr.

Ovenstående er en kopi af baggrund for udskiftning af lyskilde skrevet af Fyrkontrollør Niels Hougaard, Søfartsstyrelsen , Korsør.

Hej alle sammen,

Så sker det!!

Langt om længe kommer den flotte
hvide lyskegle tilbage til Nakkehoved Vestre Fyr.
Hvis alt går vel, efter veludført arbejde fra Brdr. Petersen og Gribskov EL, skulle vort
smukke Fyr tænde sin nye "krone" på Luciadagen onsdag den 13. december 2017
ved fyrtændingstid, som ifl. Søfartsstyrelsen bliver senest kl. 15.52, alt afhængig af vejret.

Glem ikke vores
julestue lørdag/søndag 2. og 3. dec. kl. 11-16!

Julehyggehejsa

Else

Fyrenes dag blev en flot festdag med omkring 200 gæster!


Udhvilet efter den virkelig dejlig udflugt, hvor vejret var med os, kigger vi frem på den næste begivenhed i
Nakkehoved Fyrlaug, nemlig:

Fyrenes Dag , der traditionen tro finder sted:

søndag den 20. august kl. 12 - 15.

Jeg håber I alle sammen har lyst til at hygge jer med grill og musik.

På et rigtigt glædelig gensyn!

Hej alle sammen - Generalforsamling!

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i 2017 og ser frem til forår og sommer på Nakkehoved sammen med os og alle vore nye medlemmer. Dog er der lige en ting, vi skal have gjort først!
Derfor indkaldes der herved, som i vedtægterne står, til ordinær generalforsamling i Nakkehoved Fyrlaug

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården, Gilleleje.

Traditionen tro starter vi
kl. 18.15 med forloren skildpadde, der som altid er gratis.
Hvis du/I ønsker at deltage i spisningen, så SMS på 61815803 eller
mail
nakkehovedfyr@gmail.com , så vi kan sørge for, at der er nok.

Hvis I melder jer til og opdager, at I ikke kan komme, så ring afbud i så god tid som mulig. Sidste år havde 20 medlemmer meldt sig til, men kom ikke. Det er en dum ekstra udgift.

Kontingent for 2017 bedes indbetalt/overført til Museumsforeningens konto i Handelsbanken reg.nr. 6483 konto 0002014779 med oplysning om medlemsnummer. Kontingent kan også betales ved indgangen til generalforsamlingen.

Vi – altså hele bestyrelsen – glæder os til at se jer igen efter en lang vinter.

Else Djurhuus
Formand

Dagsorden
Nakkehoved Fyrlaug’s
Generalforsamling
29. marts 20171.  Valg af dirigent
   (bestyrelsen anbefaler HC)

2.  Formandens beretning
   Og godkendelse af samme

3.   Aflæggelse af regnskab
    Og godkendelse af samme

4.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
   for en toårig periode.
   Henrik Kaysfeld og Johanne Arum er på valg

5.  Valg af 1 suppleant for en etårig periode
   Hans Dall er på valg

6.  Valg af revisor for en etårig periode
   Charles Bechøft er på valg

7.  Valg af revisorsuppleant for en etårig periode
   Carsten Sløk er på valg

8.  Eventuelt

-  
Foreningens vedtægter kan du se her...

Byrådssalen i Gribskov kommune var mandag den 14. november fyldt til bristepunktet. Anledningen var overrækkelsen af kulturprisen 2016 til vores formand / fyrmester Else Djurhuus.
Prisen blev overrakt, efter en flot tale af
Jørgen Simonsen, formanden for Kulturudvalget, om Else's store arbejde for både Fyret, Gilleleje By og Kommunen.
- "En ihærdig ildsjæl,
fyr og flamme, en levende historiefortæller, som samler gæster, foreninger og sponsorer til det bedst besøgte museum i Gribskov".
Efter overrækkelsen var Kulturrådet vært ved et mindre traktement, hvor der var mulighed for at ønske tillykke, og nyde et glas champagne og chokolade.
Se flere billeder her...

S Å   E R   D E R   U D F L U G T !

Onsdag den 9. november 2016 kl. 10.30
mødes vi på Nakkehoved Vestre Fyr og drikker formiddagskaffe.

Derefter kører vi i egne biler til Hillerød Bymuseum, hvor chefkustode Alwin Göttsche fortæller om "Tidens gade" og meget mere.
Og vi skal se et gammelt trykkeri med hånd- og maskinsætteri,som måske er i arbejde.
Derefter går/kører vi til Cafe København ved Slotssøen, hvor vi får en æggekage med 1 øl/vand.
Så vader vi over i Frederiksgade, hvor Søren Frandsen vil fortælle om kvindernes kamp til valgret for 100 (+1) år siden.

Så henter vi bilerne og slutter af på Fyrkroen med eftermiddagskaffe og æblekage.
Fyrlauget giver et pænt tilskud, så prisen pr. person er kun kr. 110.-

Tilmelding telefonisk til Else 61815803 efter kl. 10 og inden kl.21 og senest den 31. oktober.

Har du ikke bil, skal vi nok sørge for, at du får kørsel med andre og er du dårligt gående bliver du kørt hele vejen.
Skynd jer at melde jer til – jo flere jo sjovere!

Bliv Medlem af NAKKEHOVED FYRLAUG og få gratis adgang til Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved og 6 andre museer i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm.
Medlemsrabat ved grupper!

Nakkehoved fyrlaug arrangerer bl.a. udflugter, foredrag, fester på fyret og julestue.

Kontigent kr. 75,- pr. år.

Medlemmer holdes orienteret via E-mail.
Yderligere oplysninger hos personalet på fyret eller hos Else på Tlf. 61815803

TV Spot er en afdeling under tv Kronborg, der sender på kanal Hovedstaden.
De har i den sidste tid bragt udsendelser med Søren Frandsen på Gilleleje Kirkeloft og Skibshallerne og interwiev med Tove Udsholt (et af de børn, der blev i Gilleleje under 2. verdenskrig, mens moderen tog til Sverige)
Som sidste skud på stammen har TV Spot i dag været på vort smukke fyr.
Udsendelsen sendes i næste uge ( se programoversigten) Alle programmer kan også ses på YouTube under TVSpot.

TV2 Lorry har også, for et par år siden, lavet et indslag med Else om fyret:

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/17-02-2013/1930/moderne-fyrmester?autoplay=1#player

Pressemeddelelse:

Den Internationale Fyrenes Dag 2016


Søndag den 21. august 2016 kl. 12-16.

Vi følger igen i år op på 10 års succesrig afholdelse af Den Internationale Fyrenes Dag

Der vil på denne dag være gratis adgang til Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved fra kl. 11.00 og fra kl. 12.00 er grillen klar.

Du kan selv medbringe din frokost eller du kan købe en Fyrgrilltallerken. Denne skal forudbestilles hos Else på tlf. 61815803 senest den 18. august kl. 17.00 og koster kr. 75.00.
Der vil naturligvis være gratis grillpølser med brød til børnene (max.14 år) . Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.

Kjøller, kendt fra Kabyssen i Gilleleje, underholder kl. 12-15 på sin harmonika og vi hygger os sammen til kl. 16.00.

Hej allesammen.

Se disse skønne billeder fra et af vore smukke fyr,
og se også  videoen på YouTube.

Billeder og video er optaget med droneflyvning af GeekRoom.dk

Næste weekend kan du opleve egnsspil i Gillleleje.
Sommertiden har i over hundrede år været et af højdepunkterne i fiskerlejet, hvor sommergæsterne har indtaget byen, for at nyde solen på stranden eller gå i vandet og svale sig i sommervarmen.
Vi starter helt tilbage i bronzealderen, hvor befolkningen havde et ganske andet forhold til solen end det, der kendetegner vor tid. Et par soldyrkere fra bronzealderen vil følge med rundt til de enkelte spillesteder i byen og komme med kommentarer til den brug af solen, vi praktiserer i dag.

Se Maleren Johan Behrens arbejde med sin kunst – og hør hans far, redaktør og landligger Carl Behrens fortælle om Gilleleje. Hør om sandskulptur festivallen, musik og cykelløb. Prøv at spille på brevduer og vær med i snak anno 1916: Skal stranden være offentlig – eller må man sætte hegn op?

Tilskuerne vil blive præsenteret for sommerbegivenheder i Gilleleje, der fandt sted i 1916, 1926, 1936, 1956, 1996 og 2006.
Afslut dagen med let anretning, sang og musik. Erling Bevensee spiller sin komposition ’Tid-løs-tid’.

Egnsspillet er et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening.

Pressemeddelelse .....      Grøn Lørdag og Vild med Vand

GRØN LØRDAG den 28. maj vil blive markeret over hele Gribskov med forskellige arrangementer og
Vild med Vand søndag den 29. maj vil blive markeret overalt på Havnen og i Sejlklubben, hvor mange forskellige foreninger er involveret.

Museum Nordsjælland, Gilleleje og Omegns Museumsforening og Nakkehoved Fyrlaug vil også vise flaget ved disse lejligheder og åbner ekstraordinært Skibshallerne og det Gamle Hus begge dag kl. 11 – 16.

I denne anledning har Museum Nordsjælland lavet en speciel "Vild med Vand" billet, hvor gæster over 18 år for bare kr. 40.- kan besøge både Skibshaller, Det Gamle Hus og Nakkehoved Fyrene.Billetterne gælder kun på disse to dage.
Hvis vejret tillader det, vil Else Klugs udendørs cafe holde åbent begge dage kl. 13 – 17, hvor gæster kan sidde og nyde kaffe og kager under de gamle æbletræer til meget rimelige priser.

Hej alle sammen!
Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år og parate til - igen i år – at støtte vor dejlige forening. En særlig velkomst til de mange nye medlemmer, vi har fået i 2015.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Gilleleje.
Dagsorden ifl. vedtægter vedlægges.

Som sædvanlig starter vi med forloren skildpadde kl. 18.15.
Hvis du/I ønsker at deltage i spisningen, så ring 61815803 eller mail nakkehovedfyr@gmail.com , så jeg kan sørge for, at der er nok.

Dagsorden Nakkehoved Fyrlaug’s
Generalforsamling 29. marts 2016
----------------------------------------------

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
    Og godkendelse af samme
3.  Aflæggelse af regnskab
    Og godkendelse af samme
4.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
    Else Djurhuus og Judith Dam er på valg
5.  Valg af 1 suppleant for en etårig periode
    Hans Dall er på valg
6.  Valg af revisor for en etårig periode
7.  Valg af revisorsuppleant for en etårig periode
8.  Eventuelt

Lørdag den 12. september arrangerede vi en heldagsudflugt til Fuglede Gård og Røsnæs Fyr:

Kl. 08.45  Vi samledes på den store parkeringsplads
Kl. 10.30  Stop med kaffe og brød i Roskilde havn
Kl. 12.00  Vi spiste frokost i Naturpark Åmosen, hørte om den storslåede udgravning af kongeborg, og så havørne ved Tissø.

Kl. 14.00  Vi kørte til Røsnæs Fyr, hvor vi drak kaffe med kage, hørte om fyret og så udstillingerne.
Kl. 19.00   Hjemme igen

                                                                                                                                                  
Se flere billeder fra udflugten her...

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu